Na przełomie września i października br. firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., dokona odbioru odpadów zawierających w swoim składzie azbest składowanych na terenie nieruchomości prywatnych.

Z uwagi na krótki czas realizacji zadania i rozliczenia dotacji tj. do 3 tygodni, nie będzie przeprowadzony demontaż pokryć dachowych. W związku z realizacją umowy odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych firma będzie kontaktować się telefonicznie z osobami, które złożyły wniosek w celu ustalenia terminu odbioru.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 17 225 65 46.

UG Łańcut