Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w msc. Albigowa

Treśc wykazu - załącznik do zarządzenia nr 132/19 (pobierz)

UG Łańcut