Najbliższa sesja Rady Gminy Łańcut będzie przeprowadzona z wykorzystaniem urządzeń mobilnych rejestrujących głosowania radnych gminy. Mieszkańcy będą  znać rezultat głosowania, ale również wiedzieć jak w danej sprawie głosował radny.

Wczoraj w sali posiedzeń odbyło się szkolenie z udziałem wszystkich radnych gminy Łańcut. Zakup nowoczesnych urządzeń wprowadzających imienne głosowanie i archiwizowanie wyników w sieci to obowiązek nałożony na wszystkie gminy w wyniku zmian prawnych.

Obrady sesji Rady Gminy Łańcut będą transmitowane na żywo, a nagrania z sesji znajdą się na stronie internetowej Gminy Łańcut i BIP, głosowania odbywać się będą przy pomocy urządzeń rejestrujących, a imienne wykazy głosowań będą podawane do publicznej wiadomości – to tylko niektóre z wprowadzonych zmian mających na celu zwiększenie kontroli organów gminy przez społeczeństwo.

Radni otrzymali tablety i zostali przeszkoleni z obsługi aplikacji eSesja m.in. elektronicznej dystrybucji materiałów na posiedzenia, głosowania na sesjach czy zarządzania dyskusją w trakcie obrad.

 

Obraz na stronie szkolenie_radni_2018.jpg

UG Łańcut