ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  Statutu Sołectwa

 

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi HANDZLÓWKA

które odbędzie się w OŚRODKU KULTURY   
dnia   9  GRUDNIA 2018 r. (NIEDZIELA)  o godz. 845.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybory uzupełniające Sołtysa wsi.
  3. Wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

                                                                                WÓJT  GMINY

                                                                                     ŁAŃCUT

 

 

UG Łańcut