ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  GŁUCHÓW, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Głuchowie dnia 28 lipca 2024 r. (NIEDZIELA) o godz. 9.00

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Przedstawienie składu Rady Sołeckiej i Sołtysa.
  • Spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w programie „Czyste Powietrze”.
  • Sprawy różne.

      

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

SOŁTYS WSI GŁUCHÓW

zebranie wiejskie w głuchowie