ZAWIADOMIENIE           

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E we wsi  HANDZLÓWKA, które odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce dnia 14 lipca 2024 r. (NIEDZIELA) o godz. 8.45

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie składu Rady Sołeckiej i Sołtysa.
  3. Lokalizacja i remont Pomnika „Grunwald”.
  4. Sprawy różne.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.  

 

SOŁTYS WSI HANDZLÓWKA