korpus wsparcia logo

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór do udziału w Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Łańcut.

TERMIN REKRUTACJI:  15.05.2024 – 07.06.2024

Celem Programu jest wsparcie seniorów w wieku 60+  poprawa ich poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielnego funkcjonowania  w miejscu zamieszkania.

W Programie wziąć mogą udział:

✔   osoby w wieku 60+ mieszkające na terenie Gminy Łańcut

✔  mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu Seniorzy zostaną wyposażeni w opaskę bezpieczeństwa z usługą obsługi systemu polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu. Opaska posiadać będzie min. 3 funkcje:

✔   przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

✔   detektor upadku,

✔   czujnik zdjęcia opaski

✔   lokalizator GPS

✔   funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi

✔   funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja)

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Wysoka 49, 37-100 Łańcut

tel: 17-2499207

e-mail:

www.opsgl.pl

senior korpus wsparcia