OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

II SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 20 maja 2024 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Rady Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy Łańcut.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Łańcut.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 rok przez Radę Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 rok przez Radę Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut.
 16. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 17. Sprawy różne i pytania bieżące

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 Tomasz Skomra