budzetpanstwawww

 

Kontynuujemy rozpoczęte zadania. Dzisiaj (09.05.2024 r.) zostały podpisane dwie umowy na przebudowę dróg Albigowa – Krzyżyk – Handzlówka oraz Głuchów – Zagrody.

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Albigowa-Krzyżyk-Handzlówka” będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Rzeszowa. Umowa obejmuje m.in.: wykonanie przebudowy istniejącej drogi, długości ok. 999 m o bitumicznej nawierzchni jezdni szerokości od 4 do 4,50 m wraz z obustronnymi poboczami, wykonanie lewostronnego chodnika o szerokości 1,80 m i długości ok. 200 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, wykonanie zjazdów, odcinkowe profilowanie i odmulenie rowów.

Koszt inwestycji wyniesie 1 723 694,31 zł. Wykonawca na zakończenie prac ma czas 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przebudowę drogi „Zagrody” w Głuchowie wykona firma STRABAG. Zakres zadania obejmie także budowę chodnika z przebudową zjazdów, wykonanie poboczy, budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Koszt zadania wyniesie 3 952 264,91 zł. Termin wykonania zadania to 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Na obie inwestycje Gmina Łańcut pozyskała 70 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

droga Gościńczyk w Handzlówce