OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

I SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 7 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Albigowej

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1.Otwarcie i prowadzenie I Sesji Rady Gminy Łańcut, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.

2. Ślubowanie Radnych.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

5. Ślubowanie Wójta Gminy Łańcut.

                                                                    

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I

Marcin Dudzik