10 marca odbędą się zebrania wiejskie w Wysokiej (Ośrodek Kultury godz. 8:40), Kraczkowej (Ośrodek Kultury godz. 12:15) i w Soninie (Ośrodek Kultury godz. 16:30). W programie podsumowanie obecnej kadencji, prezentacja kandydatów na radnych (sejmik, powiat, gmina), inwestycje planowane w poszczególnych sołectwach.

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie Wysoka 2024 page 0001

Zebranie Wiejskie Kraczkowa 2024

Zebranie Wiejskie Sonina 2024