Ważna zmiana przy wyrabianiu dowodów osobistych. Osoby, które chcą wymienić dowód osobisty, nie muszą już wypełniać papierowego wniosku o wydanie dokumentu.

Od teraz wniosek będzie automatycznie generowany w Rejestrze Dowodów Osobistych i podpisany przez interesanta za pomocą signature pad. Wszystkie dane osobowe pobrane zostaną z rejestru PESEL i wyświetlone na urządzeniu signature pad. Interesant będzie zobowiązany do sprawdzenia  poprawności swoich danych osobowych i danych kontaktowych. Na urządzeniu zostanie złożony i odwzorowany własnoręczny podpis osoby składającej wniosek w postaci elektronicznej oraz zostaną pobrane odciski palców. 

Dodatkowo rozszerzony został katalog osób, które mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Chodzi o osoby korzystające z uwierzytelnienia poprzez profil zaufany, podpis kwalifikowany bądź podpis osobisty, a także używające aplikacji mObywatel. Ważne! Wniosek taki nie będzie posiadał odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. Dlatego w terminie 30 dni od dnia złożenia elektronicznego wniosku osoba wnioskująca będzie zobowiązana do zgłoszenia się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego na signature pad.