Zebranie Wiejskie Głuchów 2024 page 0001


Zawiadomienie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz Statutu Sołectwa zwołuję  zebranie wiejskie we wsi Głuchów które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Głuchowie dnia 28 STYCZNIA 2024 r. (NIEDZIELA) o godz. 9.00
PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania.
2. Informacja na temat planów PKP – PLK dotyczących
przebudowy linii kolejowej Rzeszów – Medyka.
3. Przedstawienie planów przebudowy Ośrodka Kultury
w Głuchowie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.
Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi
o liczny udział w zebraniu wiejskim.
SOŁTYS WSI GŁUCHÓW