PRZYPOMNIENIE O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut przypomina, że od 01.11.2023r. trwa nowy okres zasiłkowy 2023/2024 dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w ustawowym terminie tj. od 01.07.2023r. do 30.11.2023r. w dalszym ciągu mogą taki wniosek złożyć. Wniosek ten w przypadku pozytywnego rozpatrzenia  będzie realizowany od miesiąca jego złożenia.

Informujemy, że podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł na osobę oraz kryterium dochodowe w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka wynosi 764,00 zł na osobę. Dochód z gospodarstwa rolnego zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21.09.2023r. wynosi 462,42 zł z jednego hektara przeliczeniowego miesięcznie.