sadzenie miododajnych roślin

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Również Gmina Łańcut, jak co roku dołączyła się do akcji sadzenia drzew miododajnych, realizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W bieżącym roku nowe drzewka miododajne w ilości 30 sztuk gatunku klon jawor zostały posadzone na działkach ozn. nr ewid.: 1154, 1192/1, 1159/1  położonych
w m. Sonina i krzewy w ilości 20 sztuk (10 sztuk – krzewuszka, 10 sztuk – dereń biały) zostały posadzone na działce ozn. nr. ewid. 4505 położonej w m. Kosina.

sadzenie drzew miod

sadzenie miod.drzew

sadz miod drz

sadz miod drzew

 

podkarpackie logo          logo wfośigw 111