efs logo

logo polska

W związku z realizacją Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizować będzie konferencję upowszechniającą wypracowane rozwiązania dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Hotelu Rzeszów,  Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.

Szczegóły na stronie: https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020/zaproszenie-na-konferencje

Agenda konferencji - pobierz doc.