Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej. 

Zarządzenie Nr 120/23 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów (pobierz pdf) 

Załącznik do zarządzenia Nr 120/23 - zgłoszenie (pobierz pdf)