Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Łańcut w 2023 r."

Zarządzenie Nr 119/23 Wójta Gminy Łańcut (pobierz pdf)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz pdf)