Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje iż w dniach 1 i 11 listopada Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przeworsku będzie nieczynny.

Kierownik Zakładu Oczyszczania Gospodarki Odpadami i Usług