Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka

Link do dyskusji: https://teams.live.com/meet/9481962882994?p=7gc1aMac1XGWkZdL

Treść obwieszczenia (pobierz)