Łańcut, 21 sierpnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie

OW-I.5533.73.2023                                                        

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego:

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 do godz. 21:00 dnia 21.08.2023r.

Zlewnia: zlewnia Wisłoka

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65 %

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Czas wydania: godz. 1151 dnia 21.08.2023 r.

Ostrzeżenie opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie i wydane dla powiatu łańcuckiego. Proszę o rozpowszechnienie ostrzeżenia wśród miejscowej ludności.

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

Edyta Urban