Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz Statutu Sołectwa

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE

we wsi WYSOKA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Wysokiej dnia 3 września 2023 r. (NIEDZIELA)  o godz. 8:40

PORZĄDEK  ZEBRANIA 
  • Otwarcie Zebrania.
  • Podział Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

 

Zebranie Wiejskie Wysoka 09.2023