ZAWIADOMIENIE      

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn.zm.) oraz Statutu Sołectwa

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE  WIEJSKIE

we wsi ALBIGOWA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury dnia 13 sierpnia 2023 r. (NIEDZIELA)  o godz. 14.00

PORZĄDEK  ZEBRANIA 
  • Otwarcie Zebrania.
  • Ustalenie zmian Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  • Podział Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  • Informacja na temat realizowanych inwestycji.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.