ZAWIADOMIENIE

              

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  KRACZKOWA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury
dnia 11 czerwca 2023 r. (NIEDZIELA)

o godz. 12.15

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Sprawozdanie za rok 2022.
  • Inwestycje planowane na 2023 r.
  • Sprawy różne.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

 

 

 

SOŁTYS WSI KRACZKOWA