ZAWIADOMIENIE

              

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  GŁUCHÓW

które odbędzie się w Zespole Szkół w Głuchowie
dnia 14 maja 2023 r. (NIEDZIELA)

o godz. 9.00

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Informacja o zadania zrealizowanych w sołectwie w ostatnim okresie.
  • Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.
  • Sprawy różne.

      

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

 

SOŁTYS WSI GŁUCHÓW