Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Nabór wniosków będzie trwał od 11 kwietnia 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania na https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/288-konkurs-na-wybor-lsr-11-04-2023-07-06-2023