Z dniem 20 marca 2023 r. nabór do Klubu Seniora w Wysokiej zostaje przedłużony.

Przypomnijmy, że w Klubie Seniorzy będą mieć zapewniony 5 godzinny pobyt 3 dni robocze w tygodniu w godzinach od 11:00 do 16:00. Oferta obejmuje: 1 ciepły posiłek, dowóz do i z klubu, organizację czasu wolnego, zajęcia informacyjno-edukacyjne, zajęcia z arteterapii, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia rekreacyjno-kulturalne, wycieczki.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

- osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łańcut
- osoby w wieku powyżej 60 lat
- osoby nieaktywne zawodowo
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Funkcjonowanie Klubu jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Klub jest częścią projektu POGODNY SENIOR edycja II – Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora.

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu wykorzystania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje – warunki i szczegóły dotyczące rekrutacji - można uzyskać w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej lub w Biurze Projektu (w Urzędzie Gminy Łańcut) – pod nr. tel. 781 600 708 lub 17 224 60 92.

Wymagane dokumenty do pobrania (PDF):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1_FORMULARZ REKRUTACYJNY

1a_Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

1b_Zaświadczenie lekarskie

1c_Oświadczenie dotyczące samodzielnego zamieszkania

1d_Oświadczenie dotyczące dochodu

2_KARTA OCENY

3_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

4_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (przetwarzanie danych)

5_OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

6_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA TOŻSAMEGO

 

pogodny senior klub