Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs plastyczny pn. "Rewitalizacja w mojej gminie". Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji oraz rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz seniorzy (wiek 60+) z terenu gmin, które posiadają lokalny albo gminny program rewitalizacji (LPR/GPR). 

Szczegóły w regulaminie konkursu - pobierz TUTAJ.

 

rewitalizacja um rzeszow