Wójt Gminy Łańcut przedłuża termin przyjmowania wniosków proponowanych do zgłoszenia o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegóły dot. naboru znajdują się pod adresem:

https://www.gminalancut.pl/aktualno%C5%9Bci/2298-rz%C4%85dowy-program-odbudowy-zabytk%C3%B3w-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 marca 2023 r. zmieniająca Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (pobierz)