trybyna sonina

 

LKS Sawa Sonina zakończył realizację zadania pn. „Budowa trybun w miejscowości Sonina”, realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Koszt inwestycji wyniósł 224 844,00 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zakres zadania objął m.in. utwardzenie terenu bezpośrednio przy obiekcie tj. chodników stanowiących dojście do trybun, a wcześniej roboty rozbiórkowe, w zakresie których zostały m.in. zdemontowane istniejące ławki i wycięte drzewa.  

 

trybuny sonina1

trybuny sonina