Ruszyła druga edycja projektu „Pogodny Senior” - Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora w Wysokiej.

Podobnie jak w pierwszej edycji, w Ośrodku Seniorzy mają zapewniony 8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Oferta obejmuje: posiłki, napoje, dowóz do i z ośrodka, dzienne usługi opiekuńcze, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z arteterapii, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia rekreacyjno-kulturalne, wycieczki.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA! ZOSTAŁY DWA WOLNE MIEJSCA!

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

- osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łańcut

- osoby w wieku powyżej 60 lat

- osoby nieaktywne zawodowo

- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Szczegółowe informacje – warunki i szczegóły przyjęcia – można uzyskać w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej lub w Biurze Projektu (w Urzędzie Gminy Łańcut) – pod nr. tel. 781 600 708 lub 17 224 60 92.

W drugiej edycji projektu dodatkowo utworzony zostanie Klub Seniora – o rozpoczęciu jego działalności będziemy informować na stronach Gminy Łańcut i Pogodnego Seniora.

Klub Seniora funkcjonować będzie 3 dni robocze w ciągu tygodnia w godz. od 11:00 do 16:00 i zapewni dowóz, jeden ciepły posiłek, organizację czasu wolnego, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia informacyjno-edukacyjne, zajęcia z arteterapii, wyjścia rekreacyjno-kulturalne, wycieczki.

ood wysoka luty 2023