Centrum Medyczne w Łańcucie informuje, że projekt "Program badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego" został przedłużony do końca czerwca 2023 r.

W ramach projektu mieszkańcom powiatu łańcuckiego, spełniającym określone kryteria oferowane jest:

- bezpłatne badanie kolonoskopowe wraz z znieczuleniem ogólnym,

- bezpłatne otrzymanie preparatu o działaniu przeczyszczającym,

- bezpłatny udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych pt. "Żyj zdrowo".

 

Bezpłatne badanie kolonoskopowe skierowane jest do osób bez objawów klinicznych, sugerujących istnienie raka jelita grubego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii:

- w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego 1 stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego (na podstawie oświadczenia)

-  w wieku 25-49 lat, z rodzin z zespołem Lyncha (na podstawie zaświadczenia z poradni genetycznej).

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są:

- w Biurze Projektu (ul. Paderewskiego 5, budynek Administracji p.27) tel. 17 224 08 28,

- w Pracowni Kolonoskopii (ul. Paderewskiego 5, tel.17 224 02 84),

- na stronie internetowej Centrum Medycznego www.cm-lancut.pl zakładka:kolonoskopia.