23 stycznia Rada Gminy Łańcut przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok. Dochody szacowane są na ponad 122 mln zł, wydatki natomiast na ponad 133 mln zł.

Najwięcej środków gmina przeznaczy na oświatę i wychowanie – tj. ponad 60 mln zł. W te koszty wliczają się m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, inwestycje oświatowe i bieżące utrzymanie obiektów oraz zadania statutowe. Ponad 20 mln zł przeznaczone zostanie na pomoc społeczną i rodzinę z czego wypłacone zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki, itp. Transport i łączność będzie kosztować gminę ponad 17 mln zł, administracja publiczna 11,2 mln zł, a wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 11,5 mln zł. Na kulturę fizyczną przeznaczone będzie ponad 1,6 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 mln zł, a gospodarkę mieszkaniową 1,7 mln zł.

- W historii gminy Łańcut takiego budżetu jeszcze nie było. W tym roku na inwestycje i remonty łącznie planujemy przeznaczyć rekordową kwotę ponad 35 milionów złotych, z czego około 20 mln zł to środki pozyskane z programów unijnych i rządowych – mówi wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota.

- Poparcie większości radnych dla budżetu prezentowanego na dzisiejszej sesji rady gminy Łańcut jest zgodą na szereg inwestycji, które będziemy realizować dla mieszkańców. Zielone światło dla budżetu to ważna informacja dla mnie, pracowników Urzędu Gminy i naszych jednostek budżetowych. Przed nami kolejny pracowity rok. Wymienione w budżecie zadania trzeba starannie przygotować do realizacji, zadbać by podczas wykonywania wszystko poszło zgodnie z planem, a na końcu odebrać i rozliczyć. Innymi słowy trzeba też przypilnować, by każda złotówka zaplanowana na remonty i inwestycje przynosiła możliwie najlepsze efekty – dodaje wójt.

Inwestycje planowane w 2023 r., na które kwoty zostały zabezpieczone w budżecie gminy to m.in.: rozbudowa kolei aglomeracyjnej, budowa tunelu na Podzwierzyńcu, kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej, budowa drogi „Albigowa – Granice”, przebudowa dróg Zagumnia Południowe oraz Działy Zachodnie w Kraczkowej, przebudowa drogi „Za szkołą” w Kosinie  I etap, rozbudowa dróg wewnętrznych w Kosinie i Soninie, instalacja  fotowoltaiczna - Urząd  Gminy Łańcut, instalacja fotowoltaiczna Zespół Szkół w Wysokiej, instalacja fotowoltaiczna Zespół Szkół w Głuchowie, instalacja fotowoltaiczna Zespół Szkół w Kosinie, budowa sali gimnastycznej w Rogóżnie, budowa przedszkola w Albigowej, budowa sali sportowej w Soninie, rozbudowa szkoły w Albigowej o windę, stacja Uzdatniania Wody w Kraczkowej.

Nad uchwałą budżetową głosowało 20 radnych. Za było 14 radnych (Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Anna Szpunar, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber), a 6 radnych wstrzymało się od głosu (Jacek Albigowski, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel).

budzet gminy 2023

 

Podczas pierwszej w nowym roku sesji odbyło się także ślubowanie nowej radnej. Została nią Anna Szpunar z Albigowej, która będzie członkiem komisji rewizyjnej.

nowa radna anna szpunar 240123