Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023r. zmieniony został wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Aktualny wzór wniosku do pobrania poniżej:

wniosek - pobierz doc.

Przypominamy ponadto, że wysokość dodatku elektrycznego jest zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać do dnia 01.02.2023 r.