4 stycznia na stację PKP w Łańcucie dotarł pociąg z 1000 ton węgla. Dystrybucja do mieszkańców naszej gminy rozpocznie się 7 stycznia 2023 r.

Węgiel zamówiony po raz kolejny przez Gminę Łańcut, podobnie jak poprzednio, pochodzi z kopalni Janina – Libiąż należącej do TAURON Wydobycie S.A.

Podmiotem odpowiedzialnym za rozprowadzanie drugiej dostawy węgla na terenie naszej gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Łańcut sp. z o.o, który do tej pory dostarczył 1000 ton węgla do mieszkańców. Miejscem składowania węgla jest plac Rolniczej Spółdzielni Wytwórczo – Usługowej w Głuchowie (k. ronda przy DK 94).

Cena za tonę węgla wynosi 1950 zł (2925 zł za półtorej tony). Wpłaty należy dokonać przed odbiorem węgla, poprzez przelew na rachunek bankowy Gminy Łańcut w Banku Spółdzielczym o numerze 74 9177 0008 2001 0011 2628 0003 wpisując w tytule: imię, nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek o preferencyjny zakup węgla. 

Wpłaty można dokonać także osobiście w Banku Spółdzielczym w Łańcucie oraz punktach bankowych w Albigowej, Handzlówce, Kosinie oraz Kraczkowej. Za wpłaty gotówkowe tytułem zakupu węgla bank nie będzie pobierał prowizji.

Osoby uprawnione do zakupu węgla, po dokonaniu wpłaty, będą umawiane na dostawę lub osobisty odbiór przez pracowników Urzędu Gminy Łańcut według kolejności w jakiej były składane wnioski na zakup węgla.

ZGK Gminy Łańcut będzie rozprowadzał węgiel od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zakład Gospodarki Komunalnej oferuje możliwość dostawy węgla na wskazany adres w cenie 3,70 zł za kilometr. Koszty dostawy będą płatne na rachunek wskazany przez ZGK po wykonaniu usługi.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Łańcut od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 pod numerami telefonów 17 225 66 57, 17 225 26 79 lub e-mail:

 

wegiel 050122