makulatura konkurs

Wójt Gminy Łańcut oraz szkoły i przedszkola Gminy Łańcut zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu "Makulaturę zbieramy. Czystość i nagrody zdobywamy". Zbiórka potrwa do 13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 156/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na zbiórkę makulatury

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR: Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

2. UCZESTNICY KONKURSU: przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Łańcut.

3. CELE KONKURSU:

 • podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,
 • wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli
  w gospodarstwach domowych i w szkole,
 • upowszechnienie wiedzy na temat ekologii - praktyczna edukacja ekologiczna.

4. PRZEDMIOT KONKURSU: Konkurs polega na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury (gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty itp.) w kg.

5. W konkursie uczestniczą wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Łańcut.

6. CZAS TRWANIA KONKURSU: 02.01.2023r. – 13.01.2023 r.

Odbiór makulatury nastąpi od dnia 16.01.2023r., rozstrzygnięcie konkursu do dnia 01.02.2023r., wręczenie nagród do dnia 01.03.2023 r.

7. ZASADY ZBIÓRKI:

 • Dostarczona makulatura powinna być zważona i spakowana,
 • Spakowana w paczki makulatura nie powinna przekraczać 10 kg,
 • Zważoną i opisaną nazwiskiem i klasą makulaturę należy składować w danej placówce,
 • Przed terminem odbioru makulatury z poszczególnych instytucji, konieczne, będzie ustalenie szacowanej ilości zebranej makulatury w placówce poprzez telefoniczne zgłoszenie informacji do koordynatorów akcji,
 • Zbierane surowce powinny być czyste.

8. KRYTERIA OCENY:

 • Kategoria I – Przedszkola – nagrodzony zostanie oddział, który zebrał największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego wychowanka.
 • Kategoria II – Szkoły – nagrodzonych zostanie 3 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury oraz klasa, która zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia.

9. NAGRODY:

a) Kategoria I — Za zajęcie pierwszego miejsca, oddział który uzbiera najwięcej makulatury
w przeliczeniu na jednego wychowanka zostanie nagrodzony wyjazdem do kina na wybrany seans.

b) Kategoria II — Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Komisja przyzna nagrody rzeczowe,
a klasa która uzbiera najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego wychowanka zostanie nagrodzona wyjazdem do kina na wybrany seans.

c) Każdy uczeń lub przedszkolak, który uzbiera min. 20 kg makulatury otrzyma trzy karnety uprawniające do jednorazowego wejścia na basen w Wysokiej.

10. KONTAKT I UDZIELENIE INFORMACJI: Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do Anny Hajduk-Witiuk tel. 17 225 63 63 bądź poprzez e-mail