Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie:

plakat szkolenia 1