Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie zaprasza do udziału w konkursie "Mój List do Świętego Mikołaja", pod patronatem Wójta Gminy Łańcut.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy techniką dowolną o tematyce „Mój List do Świętego Mikołaja”. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat z terenu Gminy Łańcut. Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci w wieku od 3 do 6 lat – grupa przedszkolna, II kategoria – dzieci w wieku od 7 do 9 lat – grupa klas I-III, III kategoria – dzieci w wieku od 10 do 14 lat – grupa klas IV-VIII.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.11.2022 r. i trwa do dnia 02.12.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.12.2022 r. Wręczenie nagród odbędzie 11.12.2022 r. w Ośrodku Kultury w Wysokiej. Wykonane prace można składać do 02.12.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Łańcut w siedzibie GOPS Łańcut pokój nr 6, ul. Mickiewicza 2a; 37-100 Łańcut. Istnieje możliwość przesłania prac pocztą tradycyjną na w/w adres: z dopiskiem „Mój List do Świętego Mikołaja”- Edycja II. Prace mogą być także sfotografowane/zeskanowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na adres e-mail: .

 

Regulamin konkursu - pobierz PDF

Karta uczestnika - pobierz PDF

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz PDF

Klauzula informacyjna - pobierz PDF

 

konkurs list do SM 2022 A3v1.1

 

Plakat - pobierz PDF