W Rzeszowie i sąsiednich gminach zrzeszonych w stowarzyszeniu ROF rozpoczęły się kompleksowe badania ruchu. Prowadzi je zespół naukowy Politechniki Rzeszowskiej.

Tegoroczne badania są wykonywane dla wszystkich gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. To Boguchwała, Błażowa, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Lubenia, Łańcut (miasto i gmina), Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn.

Istotną częścią przedsięwzięcia będą badania ankietowe, których celem będzie poznanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz uzyskanie odpowiedzi dotyczących preferencji transportowych. Jak przekonują naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej, jest to jeden z kluczowych elementów całego przedsięwzięcia. Zebrane dane będą miastu i partnerom z ROF przydatne do realizacji wielu celów. To m.in. budowa i aktualizacja transportowego, symulacyjnego modelu ruchu obejmującego teren całego ROF. Wyniki pozwolą ocenić również podział zadań przewozowych, pokażą na przykład, ile procent podróży odbywa się transportem indywidualnym a ile publicznym.

Ankieterów biorących udział w badaniach będzie można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pod numer 17 853 52 10 w. 106  (w godz. 7.00-15.30), co ważne każdy z nich będzie posiadał stosowny unikatowy identyfikator.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Więcej na https://erzeszow.pl/41-miasto-rzeszow/1713-aktualnosci/63598-badania-ruchu-trwaja-w-rzeszowie-i-okolicznych-gminach.html

 

badania ruchu