ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  SONINA, które odbędzie się w Ośrodku Kultury dnia  25 września 2022 r. (NIEDZIELA) o godz. 16:15.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Przyjęcie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  • Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych
    w 2022 roku.
  • Sprawy różne.

   

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

SOŁTYS WSI SONINA