28 uczniów otrzymało w piątek (9.10.22) sprzęt komputerowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres projektu objął zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 23 sztuk laptopów. Zakup został dofinansowany w ramach projektu w kwocie 70 tys. zł.

 

pgry22

Logotypy ppgr CPPC

banner na strone PPGR 2092022