Łańcut, 04 sierpnia 2022 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

OW-I.5533.78.2022                                                         

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego:

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3 stopniowej)

Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 r. do godz. 18:00 dnia 06.08.2022 r.

Obszar: powiat łańcucki

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek od 14°C do 17°C, kolejnej nocy od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Czas wydania: godz. 2135 dnia 03.08.2022 r.

W związku z powyższym proszę o jak najszersze poinformowanie miejscowej ludności o zagrożeniu, a o ewentualnie zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w  Łańcucie tel. 17 225 31 77, 669 500 181, fax. 17 225 82 74, e-mail:

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie