Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do projektu "Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja". Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku 18-29 lat, zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, które nie pracują, pozostają osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie Podkarpacia. Więcej na http://www.pcrp.pl/projekty/przedsiebiorczosc_stawia_na_mlodych/aktualnosci#tab

 

Plakat pcrp 727x1024