Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP do 31 października 2022r. Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje:
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:
• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Łańcut:
- pod numerami telefonów: 17 225 33 51, 17 225 67 74 oraz 17 225 80 49.
- na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

- wzór wniosku - wniosek_o_dodatek_osłonowy

- wskazówki do wypełnienia wniosku - Wskazowki_jak_wypełnic_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

GOPS w Łańcucie