ANKIETA dla potrzeb opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030"

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie realizowane jest w związku z rozpoczęciem prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy na najbliższe lata. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystywane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Ankieta ma charakter anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 07.02.2022 r.

Ankietę uzupełnić można poprzez formularz online klikając poniżej:

https://ankietagminalancut.webankieta.pl/

Można ją wypełnić także w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony plik na adres lub złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, na parterze budynku.

Ankieta wersja pdf

Ankieta wersja doc

Ankietę w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Gminy Łańcut w Biurze Obsługi Mieszkańca. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (17) 224-60-92, e-mail: