9 stycznia 2022 r. (niedziela) o godz. 8:30 w Ośrodku Kultury w Rogóżnie odbędzie się zebranie wiejskie, na którym głównym tematem będzie informacja dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w Rogóżnie oraz dalszych działań z tym związanych.

Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi 0,25 hektara. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) uchwalonym  30 listopada 2021 r. przez Radę Gminy Łańcut istnieje możliwość zwiększenia powierzchni cmentarza do 0,88 hektara.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w 2019 r. w którym uczestniczyli: wójt gminy, radni gminy z Rogóżna, członkowie rady sołeckiej i rady parafialnej wraz z księdzem proboszczem, samorząd gminy zobowiązał się do uchwalenia (MPZP) oraz uzyskania w ministerstwie rolnictwa zgody na odrolnienie terenu. Ponadto wójt zobowiązał się do przygotowania koncepcji dróg dojazdowych i parkingu. Wójt poinformował wówczas, że procedura związana z (MZPM) potrwa do końca 2021 r. Zdecydowana większość uczestników spotkania wyraziła wolę, aby cmentarz pozostał cmentarzem parafialnym.

Urząd Gminy Łańcut, za zgodą radnych gminy, 8 października 2019 r. przystąpił do sporządzenia (MPZP). Radni gminy reprezentujący dziewięć sołectw wyrazili stanowisko, że cmentarz powinien zostać we władaniu parafii. Radni poparli propozycję wójta, aby gmina pokryła koszty budowy parkingu (50 miejsc) i drogi dojazdowej. Szacowane koszty to 500 tys. Zł.

Wójt zadeklarował pomoc dla parafii w procedurze umorzenia kosztów odrolnienia terenu cmentarza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami parafia składa wniosek do starosty o umorzenie jednorazowej opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej, co w przypadku cmentarza w Rogóżnie wyniesie ok. 201 tys. Zł. Warto zaznaczyć, że Starosta Łańcucki osobiście zadeklarował, że w przypadku cmentarza w Rogóżnie opłata w całości zostanie umorzona.

Następnie parafia składa wniosek o umorzenie pozostałej części zobowiązań (ok. 201 tys. Zł w ratach przez dziesięć lat) w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek składany jest za pośrednictwem Urzędu Gminy. Na terenie gminy taka procedura miała miejsce w przypadku cmentarza parafialnego w Albigowej w latach 2009-2018. Opłata została w całości umorzona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Po uchwaleniu (MZPM) przez Radę Gminy Łańcut dnia 30.11.2021 r. dalsza procedura leży w gestii Parafii w Rogóżnie. Kolejny krok to złożenie przez księdza proboszcza wniosku do starostwa powiatowego w Łańcucie o wydanie decyzji o wyłącznie gruntów z produkcji rolnej. Następnie po uzyskaniu decyzji starosty, ksiądz proboszcz za pośrednictwem Urzędu Gminy składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o całkowite umorzenie zobowiązań finansowych tytułem odrolnienia cmentarza.

mapa rogozno cmentarz

 

 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim - pobierz doc.

Mapa - pobierz.