wystawa historyczna

Wystawa odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łańcut pn. „Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020.