Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci urodzonych w latach 2007-2015, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci, bezpiecznych zachować związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w szerzenie tej wiedzy wśród dzieci zamieszkujących Waszą Gminę.

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/prewencja/Nowy_regulamin_-_zasady_hulajnogi_2021.pdf

 

konkurs krus hulajnogi