Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Link do ogłoszenia:

https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego?m=3&l=2