Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Łańcut znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogą skorzystać osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu w celu dokonania samopisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie http://spis.gov.pl.

Przy dokonywaniu spisu będą potrzebne numery PESEL osób, z którymi mieszkamy.

Lista pytań w Narodowym Spisie Powszechnym 2021  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Informacje GUS na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne na stronie https://spis.gov.pl/.

plansza gminy nsp punkt